กล่องดนตรีเพลงไทยเพลงแรกที่เป็นเสียงเพลงกล่องดนตรี เพลง “รางวัลแด่คนช่างฝัน” โดย จรัล มโนเพชร

หาฟังจากที่ไหนไม่ได้อีก หรูหราด้วยตัวเครื่องสีทอง แบบ 18 โน้ต เพลงน่ารักแบบนี้ไม่ฟังไม่ได้แล้ว

เนื้อเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน
..อย่ากลับคืนคำ
เมื่อเธอย้ำ สัญญา
อย่าเปลื่ยนวาจา
เมื่อเวลาแปรเปลื่ยนไป
ให้เธอหมาย มั่น คง
แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร
เดิน ทาง ไป
อย่าหวั่นใครขวางกั้น
..มีดวงตะวัน
ส่องเป็นแสง สีทอง
กระจ่างครรลอง
ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์
เมื่อดอกไม้ แย้ม บาน
ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น
คือ ราง วัล
แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้ เธอ
..บน ทาง เดิน ที่มี ขวากหนาม
ถ้า เธอ คร้าม ถอย ไปฉันคงเก้อ
ฉัน ยัง พร้อม ช่วย เธอ เสมอ
เพียง ตัว เธอ
ไม่หนีไปเสียก่อน
..จะปลอบดวงใจ
ให้เธอหาย ร้าว ราน
จะเป็นสะพาน
ให้เธอเดินไปแน่นอน
จะเป็นสาย น้ำ เย็น
ดับกระหายยามโหยอ่อน
คอย อวย พร
ให้เธอสมดังหวังได้
นิ รันดร์
(ดนตรี……)
..บน ทาง เดิน ที่มี ขวากหนาม
ถ้า เธอ คร้าม ถอย ไปฉันคงเก้อ
ฉัน ยัง พร้อม ช่วย เธอ เสมอ
เพียง ตัว เธอ
ไม่หนีไปเสียก่อน
..จะปลอบดวงใจ
ให้เธอหาย ร้าว ราน
จะเป็นสะพาน
ให้เธอเดินไปแน่นอน
จะเป็นสาย น้ำ เย็น
ดับกระหายยามโหยอ่อน
คอย อวย พร
ให้เธอสมดังหวังได้
นิ รันดร์
มีดวงตะวัน
ส่องเป็นแสงสีทอง
กระจ่างครรลอง
ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์
เมื่อดอกไม้ แย้ม บาน
ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น
คือ ราง วัล
แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้ เธอ..

รายการเพลงกล่องดนตรีแบบ 18 โน้ต คลิ๊กที่นี่
รายการเพลงกล่องดนตรีแบบ 23 โน้ต คลิ๊กที่นี่

**หมายเหตุ : รายชื่อเพลงและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อได้ที่

e-mail : [email protected] หรือ ติดต่อ ฝ้าย โทร 081 472 4245

6 Thoughts on “กล่องดนตรี เพลงไทย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *