Postcard Collection : Nature Touch Series โปสการ์ดภาพธรรมชาติ

กล่องดนตรีและโปสการ์ดภาพหวานจากธรรมชาติ ดอกไม้สวยงาม วิวชิลล์ มองเองยังสบายตา มอบให้คนอื่นแล้วสบายใจ

โปสการ์ด ขนาด 4×6 นิ้ว มีทั้งหมด 32 แบบ
ปริ้นท์ลงบนกระดาษ rives tradition (กระดาษสำหรับงานศิลปะ มีผิวสัมผัส texture) หนา 250 gram.
1 เซ็ท มี 10 ใบ สามารถเลือกคละแบบได้  ราคาเซ็ทละ 180.-บาท
ค่าจัดส่ง ems 50.-บาท

สนใจติดต่อ ฝ้าย 081 472 4245 หรือ email : [email protected]

โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด
โปสการ์ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *